Over PZI

De missie, visie, organisatie en leden

Missie

Platform Zero Incidents streeft naar nul milieu- en veiligheidsincidenten in de binnenvaart binnen het West Europese werkgebied.

Visie

 • Platform

  Een platform waarin near missen en incidenten gedeeld worden onder de leden.

 • Voorkomen van herhaling

  Voorkomen van herhaling van near missen/incidenten door best practices te ontwikkelen en het gebruik ervan te stimuleren, gebaseerd op onderzoek en analyse van (trends van) near missen/incidenten

 • Relaties bouwen

  Het bouwen van duurzame relaties met stakeholders.

 • Bewustzijn creeeren

  Verhogen van bewustzijn en verantwoordelijkheid van veiligheid binnen de industrie.

 • Centrum van Expertise

  PZI zal het centrum van expertise zijn op gebied van preventie van veiligheids- en milieu-incidenten in de binnenvaart.

Meetings

De leden komen elk kwartaal bij elkaar om de incidenten data en andere relevante issues te bespreken. Daarnaast zijn er werkgroepen die thema’s in een kleinere groep behandelen. De stuurgroep komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar om de kwartaalbijeenkomst voor te bereiden. Tussen de meetings door wordt er contact gehouden wanneer dat nodig is.

Structuur

Het Platform Zero Incidents (PZI) is een gezamenlijk initiatief van brancheorganisatie Koninklijke BLN- Schuttevaer en adviesbureau Emprove. BLN is programma-eigenaar van het Platform Zero Incidents en Emprove vervult de rol van programmamanager en voert het secretariaat.

 

Leden

Tankvaart

 

Stakeholders